صفحه اصلی > وبلاگ > تجزیه و تحلیل پدیده پیری پتو فیبر سرامیکی
تجزیه و تحلیل پدیده پیری پتو فیبر سرامیکی
8/29/2019

تجزیه و تحلیل پدیده پیری پتو فیبر سرامیکی

پتو فیبر سرامیکی دارای خاصیت عایق حرارتی عالی می باشد که می تواند در مصرف انرژی صرفه جویی کند ساختار ساختار حباب بسته و پوست متراکم باعث می شود که بخار آب در آن سخت نباشد و میزان جذب آب کم باشد اما در هنگام استفاده مستعد پیر شدن است.

بنابراین چگونه از پیری جلوگیری می کنید؟

اول از همه ، باید دلایل پیری را درک کنیم تا بتوانیم از آن به خوبی اجتناب کنیم ، دلایل پیر شدن پتوهای الیاف سرامیکی به عوامل خارجی و عوامل داخلی تقسیم می شود.

از عوامل خارجی به دلیل تأثیر محیط زیست ، یعنی هوازی یا برخی اکسیدها و غیره است که باعث بروز اکسیداسیون می شود ، بنابراین این امر به ما نیاز دارد تا شرایط را در محل قرار گیری انتخاب کنیم.

عامل داخلی به این دلیل است که روش قالب گیری پتو الیاف سرامیکی یا عدم توجه در برخی از مکان های منطبق ، که باعث پیری و غیره می شود ، تأثیر پیری بسیار زیاد است ، بنابراین اگر بتوانیم از آن جلوگیری کنیم ، باید سعی کنیم از آن جلوگیری کنیم. به منظور دستیابی به بهترین نتایج.