صفحه اصلی > وبلاگ > حمل و نقل از پتو الیاف سرامیکی
حمل و نقل از پتو الیاف سرامیکی
3/12/2019

حمل و نقل از پتو الیاف سرامیکی

اولین نکته این است که پتو های الیاف سرامیکی برای استفاده آنها شناخته شده است.

پتو های الیاف سرامیکی نورد و دارای قدرت کششی بالا هستند و به آسانی آسیب نمی بینند. بنابراین، هنگام بارگذاری و بارگیری می توان از روش انباشتگی استفاده کرد، یعنی موارد را در یک جهت و جهت خاص پشته کنید. البته، شما لازم نیست بیش از حد در مورد اضافه بار بدن نگران باشید، زیرا ما از بالا می بینیم که وزن پتو الیاف سرامیکی بسیار سبک است، فقط اطمینان حاصل کنید که ارتفاع انباشته محصول کمتر از بدن است.
دوم اینکه تغییرات آب و هوایی باید در طول فرایند حمل و نقل مورد توجه قرار گیرد.

از آنجا که پتو الیاف سرامیکی می تواند درجه حرارت خاصی را قبول کند، اگر محصول خیس باشد، کیفیت آن قطعا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. برای جلوگیری از این، بوم باید به طور کامل در خارج از بدن پنهان شود.


نکته سوم این است که برای جلوگیری از فشرده سازی سیلندر هنگامی که پتو الیاف سرامیکی حمل می شود و تغییر شکل مورد سوال قرار می گیرد، Xiaobian از این موضوع حمایت می کند که مبلغ خالص نباید با سایر اقلام حمل شود.