صفحه اصلی > وبلاگ > مزایای پتو الیاف سرامیکی
مزایای پتو الیاف سرامیکی
3/5/2019

مزایای پتو الیاف سرامیکی

علاوه بر H2، بسیاری از گازها، از جمله هوا، ظرفیت حرارتی کم در حالت غیر متحرک و هدایت حرارتی کم هستند.

فقط 0.03w / mk در در دمای اتاق هدایت حرارتی پتو الیاف سرامیک، است که به دلیل روند الیاف سرامیکی الیاف در هم آمیخته در حالت جامد در تعداد زیادی از حفره های پر از هوا در حفره تولید شده، مقدار زیادی از هوا نابود درست است اصلی ساختار شبکه مستمر، به طوری که فیبر سرامیکی دارای خواص عایق حرارتی عالی است

از آنجا که الیاف سرامیکی هیچ فرآیند درهمتنیده جهت، بنابراین تنها الیاف رسانای امتداد جهت میله، میله و فیبر است عمود بر زمین نیست، آنها تمایل خاصی، که منجر به یک سیستم انتقال حرارتی طولانی مدت.

علاوه بر این، از آنجا که 80٪ الیاف در تماس مستقیم هستند، مقاومت حرارتی هدایت گرما بیشتر افزایش می یابد، به طوری که اثر تکیه بر الیاف برای انجام گرما در داخل پتو الیاف سرامیکی واضح نیست.

از آنجایی که تعداد زیادی از حفره ها درون فیبر سرامیکی وجود دارد، گاز توسط فیبر به تعداد سلول های خالی کوچک گاز تقسیم می شود.

از آنجایی که فشار داخل داخل محفظه دیافراگم چندگانه ثابت است، گاز سپر جامد جامد با الیاف جامد را تشکیل می دهد تا مانع نفوذ جریان گاز داغ شود.

از آنجا که گاز حالت تقریبا ثابت است، گرما تنها می تواند به شیوه ای گاز انجام در انتقال داخلی گاز جذب می شود، به دلیل گاز داشتن یک هدایت حرارتی کوچک در یک وضعیت ثابت، به طوری که گاز انتقال حرارت تکیه اثر کمی .