صفحه اصلی > وبلاگ > پتو فیبر سرامیکی یک ماده جدید سازگار با محیط زیست برای عایق بندی حرارتی است!
پتو فیبر سرامیکی یک ماده جدید سازگار با محیط زیست برای عایق بندی حرارتی است!
6/2/2020

پتو فیبر سرامیکی یک ماده جدید سازگار با محیط زیست برای عایق بندی حرارتی است!

پتو فیبر سرامیکی یک ماده عایق حرارتی است که معمولاً در ساخت خط لوله عایق حرارتی و تولید صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.این ماده از استحکام کششی و صافی خوبی برخوردار است و از لحاظ ساخت و ساز و پایداری خوبی بدون توجه به شرایط ساخت و ساز در دمای پایین یا زیاد است. این ماده از کاربرد خوبی برخوردار است و نسبت حجم به وزن تأثیر زیادی دارد.

انتقال حرارت بین هر جسم وجود دارد پتو الیاف سرامیکی نوع جدیدی از مواد سازگار با محیط زیست برای حفظ حرارت است همچنین برای دستیابی به اثر حفظ گرما به انتقال گرما نیز احتیاج دارد. ضریب هدایت حرارتی پتو فیبر با افزایش تراکم فله کاهش می یابد ، اما اگر نوسان قطره به تدریج کاهش یابد ، وقتی چگالی از مقیاس خاصی فراتر رود ، ضریب هدایت حرارتی اضافه می شود.

در دماهای مختلف ، یک هدایت حرارتی کوچک مطابق با تراکم حجم کمی است ، و یک هدایت حرارتی کوچک مطابق با تراکم حجمی است که با افزایش دما افزایش می یابد.

پتو فیبر سرامیکی یک ماده عایق حرارتی است که معمولاً در ساخت خط لوله عایق حرارتی و تولید صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.این ماده از استحکام کششی و صافی خوبی برخوردار است و از لحاظ ساخت و ساز و پایداری خوبی بدون توجه به شرایط ساخت و ساز در دمای پایین یا زیاد است. این ماده از کاربرد خوبی برخوردار است و نسبت حجم به وزن تأثیر زیادی دارد.

انتقال حرارت بین هر جسم وجود دارد پتو الیاف سرامیکی نوع جدیدی از مواد سازگار با محیط زیست برای حفظ حرارت است همچنین برای دستیابی به اثر حفظ گرما به انتقال گرما نیز احتیاج دارد. ضریب هدایت حرارتی پتو فیبر با افزایش تراکم فله کاهش می یابد ، اما اگر نوسان قطره به تدریج کاهش یابد ، وقتی چگالی از مقیاس خاصی فراتر رود ، ضریب هدایت حرارتی اضافه می شود.

در دماهای مختلف ، یک هدایت حرارتی کوچک مطابق با تراکم حجم کمی است ، و یک هدایت حرارتی کوچک مطابق با تراکم حجمی است که با افزایش دما افزایش می یابد.