صفحه اصلی > وبلاگ > اکتشافات عمیق پتو فیبر سرامیکی
اکتشافات عمیق پتو فیبر سرامیکی
8/16/2020

اکتشافات عمیق پتو فیبر سرامیکی

سیلیکات آلومینیوم یک ماده شیمیایی بسیار پایدار است و هدایت حرارتی کم آن بسیار عالی به منبع اصلی عملکرد برای ساخت مواد عایق تبدیل شده است.

پتوهای الیاف سرامیکی متداول و مواد عایق کاری تخته سیلیکات آلومینیوم ما با استفاده از سیلیکات آلومینیوم به عنوان مواد اولیه تولید می شوند.

بگذارید اکنون نگاهی دقیق تر به پتوهای الیاف سرامیکی بیندازیم!

عملکرد عایق حرارتی پتوهای الیاف سرامیکی را می توان عمیقاً توسط هر یک از ما درک کرد.این ماده عایق حرارتی سازگار با محیط زیست و ایمن به محصول عایق حرارتی مطلوب در ساختمانها تبدیل شده است.

خاصیت انعطاف پذیری این ماده بسیار برجسته است و از مزیت بارزتری برای استفاده از عایق کاری دیوارهای بزرگ برخوردار است این نوع عایق سبک تر می تواند باعث شود دیوارهای ما از خاصیت عایق آشکاری برخوردار باشند و همچنین می تواند در اختیار شما قرار دهد فضای داخلی بیشتری را ترك می كنیم ، بنابراین این ماده از این نظر مزیت اندكی دارد.

در هنگام حمل پتوهای الیاف سرامیکی ، ما نیز باید توجه زیادی داشته باشیم: اگر این ماده فیبر خراشیده شود ، به عملکرد آن آسیب می رساند و نمی توان آنها را فشرد. این چیزی است که نیاز به توجه دارد.