صفحه اصلی > وبلاگ > تفاوت بین پتو الیاف سرامیکی و فیبر سرامیکی احساس شده است
تفاوت بین پتو الیاف سرامیکی و فیبر سرامیکی احساس شده است
3/7/2019

تفاوت بین پتو الیاف سرامیکی و فیبر سرامیکی احساس شده است

پتو الیاف سرامیک پتو الیاف سرامیک و اگر چه تولید از مواد مشابه اولیه، در ظاهر شبیه، اما مطالعه واقعی هم، هر دو از اینکه آن را از فرایند تولید یا فرآیند پس از تولید است کاملا متفاوت از تولید واقعی از دو محصول، دامنه کاربرد است تفاوت بین این دو تفاوت وجود دارد.

به طور خاص، تفاوت اصلی بین آنها به شرح زیر است: یک پتو الیاف سرامیکی با استفاده از فرایند فیبر تشکیل چرخید ساخته شده است، چرخید و پتو الیاف طول یکنواخت فیبر قطر، محتوای به ضرب گلوله کم است، هدایت حرارتی از پتو الیاف سرامیک با استفاده از این فرایند تولید کم بودن ظرفیت حرارتی کم، اثر عایق محصول خوب، درجه حرارت بالا برای عملیات مداوم.

روند چرخید برای تولید یک پتو الیاف سرامیک بدون استفاده از هر عامل اتصال، دامان فیبر از تکیه بر یک عمل فیزیکی به اطمینان حاصل شود که کالا در محیط های مختلف قابلیت اطمینان و ثبات خوب است.

پتو الیاف سرامیک یک پتو الیاف سرامیکی به عنوان مواد خام است، با استفاده از فرایند تزریق برای تولید محصول فیبر در نتیجه کوتاه تر از محتوای شات نیز محتوای بالای شات از پتو الیاف سرامیک، هدایت حرارتی بالا، ظرفیت گرمایی بالا، در نتیجه محدود کردن بالاترین دما از محصول، فیبر سرامیکی احساس می تواند به طور مداوم در دماهای پایین کار می کنند.

فرآیند پس از تولید فرش های فیبر سرامیکی توسط چسب تشکیل شده است. تولید حصیر الیاف سرامیکی به دو نوع از خشک و مرطوب، مرطوب آب بندی متراکم تر تکثر، وزن مخصوص خشک کم برای عایق های متعدد تقسیم شده، اما ساخته شده از هر یک از روش مرطوب یا خشک را می توان در یک پتو الیاف سرامیکی مورد استفاده قرار منطقه دما بالا.

با توسعه علم و فن آوری، بسیاری از فرایندها و محصولات تولیدی قدیمی حذف شده اند.

در حال حاضر در بازار بیش از پتو الیاف سرامیک بر اساس، با استفاده از الیاف سرامیکی احساس تدریج کاهش می یابد، مفهوم این دو محصول مردم به طور فزاینده تار می شود، اما در واقع آن است که واقعا دو محصول.