صفحه اصلی > وبلاگ > هدایت حرارتی پتو فیبر سرامیکی
هدایت حرارتی پتو فیبر سرامیکی
1/9/2020

هدایت حرارتی پتو فیبر سرامیکی

تجزیه و تحلیل هدایت حرارتی پتو الیاف سرامیکی: هنگامی که پتو فیبر در دمای بالایی از 1000 ℃ باشد ، رسانایی حرارتی آن تنها 15٪ آجر رس نسوز است. چرا اینقدر کم است؟ این را می توان از جنبه های زیر تحلیل کرد.

   1 درجه در دماهای مختلف ، هدایت حرارتی آن با چگالی فله مطابقت دارد.

   2 چگالی فله. با افزایش تراکم فله ، هدایت حرارتی فیبر سیلیکات آلومینیوم کاهش می یابد ، اما بزرگی این کاهش به طور مداوم در حال کاهش است. وقتی چگالی فله بیش از حد مشخصی افزایش یابد ، هدایت حرارتی افزایش نمی یابد بلکه افزایش می یابد.