صفحه اصلی > وبلاگ > تجزیه و تحلیل اثر صرفه جویی در انرژی پتو الیاف سرامیکی
تجزیه و تحلیل اثر صرفه جویی در انرژی پتو الیاف سرامیکی
5/4/2019

تجزیه و تحلیل اثر صرفه جویی در انرژی پتو الیاف سرامیکی

پتو های فیبر سرامیکی ساخته شده از فیبر سرامیکی در سال های اخیر تبدیل به مواد پوشش برای کوره های کوره شده اند.

از آنجا که سادگی و سادگی ساخت و ساز و اثر عایق حرارتی آن بسیار عالی است، به عنوان یک ماده عایق برای شرکت های کوره تبدیل شده است. دمای عایق آن می تواند به بیش از 1600 درجه برسد که به شدت به نیازهای کاربران پاسخ می دهد.

     کمبود انرژی و افزایش هزینه های مختلف در روند صنعتی شدن اجتناب ناپذیر است.

با استفاده از مواد عایق بندی صرفه جویی در انرژی، این مهم ترین توسعه برای شرکت ها است، و پتو های الیاف سرامیکی حفظ راندمان حرارتی را بهبود می بخشد.

با این حال، برای برخی از کوره های ویژه، با توجه به ماهیت خاص مواد شیمیایی، پتو های الیاف سرامیکی ممکن است در حال حاضر به عنوان مواد عایق مورد استفاده قرار نگیرند.

بنابراین، توسعه و استفاده از پتو الیاف سرامیکی نیز بیشتر بهبود یافته است. در مرحله بعدی، شرکت Long Term Insulation Materials Ltd.، تلاش های پژوهشی علمی را افزایش می دهد، ویژگی های پتو های سرامیکی را بهبود می بخشد، و تعدادی از پتو های فیبر سرامیکی مورد استفاده در محیط های مقاوم در برابر آتش سوزی را توسعه می دهد. استفاده از فیبر سرامیکی بیشتر افزایش یافته است، و آن را تبدیل به یک فن آوری جدید و شرکت حفاظت از محیط زیست است.