صفحه اصلی > وبلاگ > اقدامات حفاظتی برای پتو های الیاف سرامیکی در محل ساخت و ساز
اقدامات حفاظتی برای پتو های الیاف سرامیکی در محل ساخت و ساز
6/10/2019

اقدامات حفاظتی برای پتو های الیاف سرامیکی در محل ساخت و ساز

به منظور رفع نیازهای محوطه بزرگ منطقه، تولید کننده پتوهای الیاف سرامیکی طراحی و تولید کرد که نقش مهمی در ساخت و ساز عایق سقف بازی می کرد. برای اطمینان از کیفیت پتو فیبر، مهم است که از محصول نهایی حفاظت کنید.

  در محل ساخت و ساز، جایی که پتو الیاف سرامیکی ذخیره می شود، باید در معرض رسوب یا آب، شعله باز و غیره قرار نگیرد تا از آب شدن آن جلوگیری شود و سطح آلودگی باشد، که ممکن است اثر ساخت و ساز را تحت تأثیر قرار دهد.

محصولات پتو فیبر بهترین طولی را می سازند، که نه تنها مانع از قرار گرفتن آنها در ناپایداری می شود، بلکه سطح تماس را نیز با زمین کاهش می دهد تا از حداکثر بهداشت استفاده شود. در طول فرآیند ساخت و ساز، کارگران توصیه می شود که دستکش را برای جلوگیری از خیساندن پتو الیاف و تأثیر روی نصب تاثیر بگذارند.

  در طول فرآیند حمل و نقل، کارگران باید به محافظت از بسته بندی بیرونی پتو الیاف سرامیکی توجه داشته باشند و سعی نکنند کاغذ بسته بندی بیرونی را پاره کنند. به آن توجه کنید، پتو فیبر را مستقیما از ماشین رول نکنید، که به راحتی باعث بسته شدن آن یا آسیب رساندن آن می شود که ارزش شمع آن نیست. هنگام حمل این دو، توجه بیشتر به تعادل، جلوگیری از سقوط بر روی زمین، و پتوهای فیبر را به صورت اشکال پرتاب نکنید.